۹۲/۰۲/۱۶

50 شخصیت با نفوذ یا القائات بیگانه ؟

در پشت سر این نظرسنجی یک هدف خاص وجود دارد که همانا عقب نگداشتن ذهنیت عامه به سال های گذشته است که می خواهد به جامعه ای که بیدار شده و دقیقا می داند که تمامی دسیسه های مطروحه امروزی از کشورهای غربی به خصوص آمریکا و انگلیس و به تبع آنها کشورهای عربی سرچشمه می گیرد ، به آنها تلقین کند که هنوز شما در دهه های قبل زندگی می کنید و هنوز باید آنچه به شما از جانب آمریکا و انگلیس دیکته می شود بپذیرید 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علیرضا در 17:29 |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۲/۱۵

حامد کرزی مردم را دیوانه فرض کرده است!

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpapaer)، سه ماه پیش مذاکرات سه جانبه ای در لندن بین افغانستان، انگلیس و پاکستان برگزار گردید که در آن اجلاس خط دیورند به حیث مرز رسمی میان دو کشور افغانستان و پاکستان پذیرفته شد و حامد کرزی پای آن سند امضاء کرد.

در واقع 17/11/1391 گزارشی در صفحه (خبریال) به نشر رسید که در آن آمده بود در این نشست سه جانبه؛ رهبران کشورهای افغانستان، انگلستان و پاکستان توافق کرده اند که بخاطر سرعت بخشیدن به پروسه صلح با طالبان، خط دیورند به حیث مرز رسمی افغانستان و پاکستان شناخته شده و پس از این باشندگان هر دو طرف خط دیورند نمی توانند بدون پاسپورت یا گذرنامه عبور و مرور کنند.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان ابتدا با شنیدن این حرف که خط دیورند، مرز رسمی دو کشور قرار گیرد، شوکه شد، اما بی درنگ در پای آن امضاء کرد که با امضاء کرزی، خط دیورند به حیث مرز رسمی افغانستان و پاکستان، جنبه رسمی را به خود گرفت.

حین امضای این توافق نامه؛ از جانب افغانستان بر علاوه رییس جمهور کرزی، زلمی رسول وزیر خارجه، اشرف غنی احمد زی و رنگین دادفر اسپنتا مشاوران رییس جمهور کرزی، عمر داوود زی سفیر افغانستان در اسلام آباد و جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان نیز شرکت داشتند.

حال بعد از سه ماه رییس جمهور کرزی تغییر موضع داد و در یک نشست خبری درباره دلایل حمله پاکستان به خاک افغانستان گفت: جلوگیری از ایجاد یک دولت قوی در افغانستان و به رسمیت شناخته شدن «خط دیورند»، دو علت اصلی تحرکات پاکستان علیه افغانستان است که مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید.

وی با بیان این که مردم دو طرف خط دیورند، این خط را به رسمیت نشناخته‌اند، افزود: انگلیس نیز از زمانی که خط دیورند را ایجاد کرده، آن را نپذیرفته است و نباید هیچ دولتی در افغانستان نیز خط دیورند را به رسمیت بشناسد.

حال شما بپرسید که ما کدامیک را باور کنیم؟ یک روز برای دوستی با طالبان باید اراضی دیورند را به پاکستان رشوت دهیم تا بلکه پیشرفتی در روند صلح حاصل شود. سه ماه بعد باید از طالبان بخواهیم تا به جای درگیری با نیروهای داخلی، با دشمن افغانستان یعنی پاکستان بجنگند!

در همین نشست خبری روز شنبه، بعد از این اظهارات متناقض محترم کرزی خطاب به طالبان ابراز داشت: به جای آنکه اعضای این گروه سلاح خود را علیه کشور استفاده کنند و وطن را نابود کنند، آن را علیه دشمنان افغانستان به کار ببرند. آن‌ها باید در کنار مردان جوان افغانستان بجنگند و از خاک کشور دفاع کنند.

بعد از این دعوت به حمله بر علیه پاکستان، بعد از چند دقیقه کرزی تغییر موضع داد و برای جلوگیری از وخیم شدن روابط ناپایدار میان اسلام آباد و کابل، گفت: پاکستانیها مردم و مهاجرین ما را احترام کردند و ما همیشه مشکورشان هستیم و این کوشش خود را برای دوستی با پاکستان ادامه می دهیم. بخاطر اینکه می خواهیم با پاکستان دوست باشیم و با حکومت این کشور ارتباط داشته باشیم و ملت این کشور را احترام و عزت داریم.

اینگونه سخن گفتن محترم کرزی نشان می دهد که وی بعد از 12 سال ریاست جمهوری هنوز درگیر عواطف و احساسات و البته شاید هم فشارهای بیرونی است. سه ماه پیش به پاکستان وعده داد با بخشیدن اراضی دیورند، نقش اصلی در روند صلح با طالبان را اسلام آباد بر عهده گیرد. اما اکنون بخاطر درگیری های مرزی طالبان را بر علیه پاکستان می شوراند و چند لحظه بعد پاکستانیها را دوست و برادر خطاب می کند.گویا اینکه مردم ما دیوانه اند و این مطالب را نمی فهمند.

به هر حال باید گفت: بیچاره کرزی هم مقصر نیست بلکه این دستوراتی است که هر روز و هر لحظه آمریکا و انگلیس به عنوان باداران افغانستان به وی دیکته می کنند . دستوراتی که یک روز برای تنبیه پاکستان است و یک روز برای تشویقش. در این میان ملت ما شده اند توپ فوتبال که هر لحظه به سمت یک کشور پاس کاری می شوند.

نوشته شده توسط علیرضا در 20:59 |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۲/۱۵

حامد کرزی مردم را دیوانه فرض کرده است!

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpapaer)، سه ماه پیش مذاکرات سه جانبه ای در لندن بین افغانستان، انگلیس و پاکستان برگزار گردید که در آن اجلاس خط دیورند به حیث مرز رسمی میان دو کشور افغانستان و پاکستان پذیرفته شد و حامد کرزی پای آن سند امضاء کرد.

در واقع 17/11/1391 گزارشی در صفحه (خبریال) به نشر رسید که در آن آمده بود در این نشست سه جانبه؛ رهبران کشورهای افغانستان، انگلستان و پاکستان توافق کرده اند که بخاطر سرعت بخشیدن به پروسه صلح با طالبان، خط دیورند به حیث مرز رسمی افغانستان و پاکستان شناخته شده و پس از این باشندگان هر دو طرف خط دیورند نمی توانند بدون پاسپورت یا گذرنامه عبور و مرور کنند.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان ابتدا با شنیدن این حرف که خط دیورند، مرز رسمی دو کشور قرار گیرد، شوکه شد، اما بی درنگ در پای آن امضاء کرد که با امضاء کرزی، خط دیورند به حیث مرز رسمی افغانستان و پاکستان، جنبه رسمی را به خود گرفت.

حین امضای این توافق نامه؛ از جانب افغانستان بر علاوه رییس جمهور کرزی، زلمی رسول وزیر خارجه، اشرف غنی احمد زی و رنگین دادفر اسپنتا مشاوران رییس جمهور کرزی، عمر داوود زی سفیر افغانستان در اسلام آباد و جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان نیز شرکت داشتند.

حال بعد از سه ماه رییس جمهور کرزی تغییر موضع داد و در یک نشست خبری درباره دلایل حمله پاکستان به خاک افغانستان گفت: جلوگیری از ایجاد یک دولت قوی در افغانستان و به رسمیت شناخته شدن «خط دیورند»، دو علت اصلی تحرکات پاکستان علیه افغانستان است که مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید.

وی با بیان این که مردم دو طرف خط دیورند، این خط را به رسمیت نشناخته‌اند، افزود: انگلیس نیز از زمانی که خط دیورند را ایجاد کرده، آن را نپذیرفته است و نباید هیچ دولتی در افغانستان نیز خط دیورند را به رسمیت بشناسد.

حال شما بپرسید که ما کدامیک را باور کنیم؟ یک روز برای دوستی با طالبان باید اراضی دیورند را به پاکستان رشوت دهیم تا بلکه پیشرفتی در روند صلح حاصل شود. سه ماه بعد باید از طالبان بخواهیم تا به جای درگیری با نیروهای داخلی، با دشمن افغانستان یعنی پاکستان بجنگند!

در همین نشست خبری روز شنبه، بعد از این اظهارات متناقض محترم کرزی خطاب به طالبان ابراز داشت: به جای آنکه اعضای این گروه سلاح خود را علیه کشور استفاده کنند و وطن را نابود کنند، آن را علیه دشمنان افغانستان به کار ببرند. آن‌ها باید در کنار مردان جوان افغانستان بجنگند و از خاک کشور دفاع کنند.

بعد از این دعوت به حمله بر علیه پاکستان، بعد از چند دقیقه کرزی تغییر موضع داد و برای جلوگیری از وخیم شدن روابط ناپایدار میان اسلام آباد و کابل، گفت: پاکستانیها مردم و مهاجرین ما را احترام کردند و ما همیشه مشکورشان هستیم و این کوشش خود را برای دوستی با پاکستان ادامه می دهیم. بخاطر اینکه می خواهیم با پاکستان دوست باشیم و با حکومت این کشور ارتباط داشته باشیم و ملت این کشور را احترام و عزت داریم.

اینگونه سخن گفتن محترم کرزی نشان می دهد که وی بعد از 12 سال ریاست جمهوری هنوز درگیر عواطف و احساسات و البته شاید هم فشارهای بیرونی است. سه ماه پیش به پاکستان وعده داد با بخشیدن اراضی دیورند، نقش اصلی در روند صلح با طالبان را اسلام آباد بر عهده گیرد. اما اکنون بخاطر درگیری های مرزی طالبان را بر علیه پاکستان می شوراند و چند لحظه بعد پاکستانیها را دوست و برادر خطاب می کند.گویا اینکه مردم ما دیوانه اند و این مطالب را نمی فهمند.

به هر حال باید گفت: بیچاره کرزی هم مقصر نیست بلکه این دستوراتی است که هر روز و هر لحظه آمریکا و انگلیس به عنوان باداران افغانستان به وی دیکته می کنند . دستوراتی که یک روز برای تنبیه پاکستان است و یک روز برای تشویقش. در این میان ملت ما شده اند توپ فوتبال که هر لحظه به سمت یک کشور پاس کاری می شوند.

نوشته شده توسط علیرضا در 20:59 |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۱/۰۵

علمای محترم، چرا سکوت؟

افغانستان یک کشور اسلامی است و علمای دین که وارثان انبیاء علیهم السلام در روی زمین می باشند از گذشته ها در جوامع اسلامی جایگاه خاص داشته اند و امروز هم شورای علما متشکل از تمامی علمای افغانستان به منظور حراست از ارزش ها و هنجار های دینی در کشور موجود است و اینکه چرا این شورا در برابر ناملایمات کنونی سکوت نموده اند سوال بر انگیز است.

در جوامع اسلامی علمای کرام تاثیرات خاص خودشان را دارند و از جایگاه ویژه و احترام خاص در میان توده ها برخوردار اند بناءً نباید تحت تأثیر پول و یا فشار های بعضی از افراد و موسسات قرار گیرند و در مقابل برنامه های منافی با ارزش های دینی و اسلامی سکوت اختیار نمایند چنانچه برنامه ها و سریال های مبتذل ترکی، هندی و ...که امروز بگونه ی متواتر و پی هم از طریق تعداد از رسانه های تصویری خانواده های افغانستان را نشانه گرفته اند و در سدد ترویج فحشا در کشور اسلامی ما هستند، هیچ واکنش از خود نشان نمی دهند و با کمال بی مسوولیتی از آن عبور می کنند در حالیکه مکلفیت اسلامی و وجیبه دینی دارند تا با این کتگوری از رسانه برخورد نموده و لب به اعتراض بگشایند و این وجیبه وجدانی، ایمانی و وظیفوی خود را در برابر ملت و دین خود اداء نمایند.

امروز افغانستان ضرورت اشد به ارشادات و رهنمود های عالمانه ی علمای دین دارد خانواده ها و جوانان کشور اعم از دختران و پسران باید راهنمایی شوند از آموزه های دینی آگاهی یابند و در برابر والدین و اجتماع، خانواده و فرزندان مسوولیت های خود را درک نمایند کسانی که فریب خورده اند و از هنجار ها و اصول اخلاقی و انسانی عدول نموده و دچار سردرگمی گردیده اند، با بیانات احادیث شریف، آیات قرآن مجید بیدار گردیده، آگاه گردند و به دشمنان مرموز و پنهان مردم افغانستان نباید اجازه داده شود تا در قالب برنامه های مبتذل فرهنگ و عنعنات، اصالت و نجابت شهروندان این کشور را به مخاطره انداخته و با ظاهر نمودن دختر های با لباس های غیر متعارف و نیمه برهنه در پرده های تلویزیون ها و نشر سریال های که بیشتر گمراه کننده و مشوق فحشا اند که حتی از نوشتن آن قلم اباء دارد.

در جامعه اسلامی که اکثریت قاطع آن مسلمان و معتقد به رهنمود ها و ارزش های اسلامی و دینی اند خانواده ها را در معرض خطر قرار داده اند، بناءً علمای کشور باید این موضوع را جداً در نظر بگیرند و باید از خانواده ها محافظت کنند.

در وضعیت فعلی و در آغاز سال نو این قلم وظیفه خود دانست تا علمای محترم را متوجه مسوولیت های وظیفوی اش گردانیده و از خطر عظیم که متوجه ملت شریف افغانستان است، مطلع نماید چون شاید علمای کشور و خانواده های آن برنامه های تلویزیونی را که در حال حاضر در کشور ما بنشر می رسند تماشا نکنند و از خطرات آن آگاهی نداشته باشند اما این علما تنها مسوولیت خود و خانواده خود را ندارند بل مکلف اند از تمام مردم در برابر هجوم سیل آسای فرهنگ بیگانه، محافظت کنند و نگذارند که این رسانه ها فحشا را وارد خانواده های ما کنند و فرزندان این کشور را شکار کنند.

بناً ایجاب می نماید تا تمامی علمای این سرزمین سکوت خویش را بشکنند و در برابر تمامی ناهنجاری ها، خطرات، ارزش زدایی ها و نا ملایمات کنونی که از طریق رسانه ها به شکل مفرط اش جریان دارند، واکنش درخور توجه نشان داده و به مسوولیت هایش در برابر مردم رسیدگی نمایند.


نویسنده: وحید تلاش

نوشته شده توسط علیرضا در 19:2 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۸/۰۷

حمایت طالبان پاکستان از طالبان سرپل!

فرماندهان طالبان در ولسوالی سرپل از سوی طالبان پاکستان حمایت می شوند.

والی سرپل بیان می کند، طالبان در این ولایت شکست خوردند و فعالیت شان تضعیف شده است ولی نیروهای طالبان در ولسوالی سرپل به حمایت از طالبان پاکستان فعالیت دارند.

به گزارش یک، فرمانده پولیس سرپل از فعالیت طالبان در بلخ آب و کوهستان های این ولایت خبر می دهد و می گوید: تلفات سنگینی به طالبان در ماه های اخیر وارد شده است و وضعیت امنیتی بهبود یافته است.

وی همچنین بیان کرد، شاهراه جوزجان سرپل از امنیت خوبی برخوردار است اما در برخی بخش های این ولایت طالبان هنوز حضور دارند و توسط پاکستان حمایت می شوند.

وی گفت: دست کم 5 گروه از طالبان در این ولایت فعالیت دارند اما توان مقابله با نیروهای امنیتی را ندارند.

سرپل در شمال کشور از ولایت هایی است که بازسازی کمی در آن صورت گرفته است و مردم آن از بیکاری رنج می برند.


برچسب‌ها: حمایت طالبان پاکستان از طالبان سرپل
نوشته شده توسط علیرضا در 15:25 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۳۰

ملاعمر استراتژي خود را در افغانستان تغيير داده است

ملاعمر استراتژي خود را در افغانستان تغيير داده است


به طور قطع آمریکا به شدت به دنبال مذاکره با طالبان است اما طالبان ثابت کرده‌است که بدون حضور پاکستان حاضر نیست با آمریکا مذاکره کند، بنابراین آمریکا برای کنار آمدن با طالبان به کمک پاکستان نیاز داردبرچسب‌ها: شبلاشدهسفشد, ملا عمر, فشمهذشد, taliban, طالبان
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علیرضا در 14:52 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۳۰

توزیع زمین برای تاجران افغان در بندر چابهار ایران آغاز شده است

انورالحق احدي وزير تجارت و صنايع افغانستان

توزیع زمین برای تاجران افغان در بندر چابهار ایران آغاز شده است

وزارت تجارت و صنایع افغانستان برنامه توزیع زمین در بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران را برای تجار افغان آغاز کرده استبرچسب‌ها: شبلاشدهسفشد, j[hvj, ]hfihv
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علیرضا در 14:45 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۱۲

طول عمر رجعت کنندگان

یکی از بحث هایی که مورد توجّه قرارگرفته است، موضوع طول عمر رجعت کنندگان است که آیا رجعت کنندگان، همه یک اندازه عمر معین دارند، یا نه؟ 

بیشتر روایات، نقش رجعت کنندگان را در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام نصرت و یاری دین و مبارزه و جهاد کنار آن حضرت مطرح می کنند. درباره طول عمر مطالب روشنی وجود ندارد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علیرضا در 13:7 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۰۶

زبان فارسی و کشتارگاه آناتولی/ عباس سلیم آنگیل

زبان فارسی برای سالیان دور و دراز، زبان ادبی و دیوانی عثمانیان بود و از راه کشورگشایی‌های آنان به بالکان نیز رسید. فرقه‌ی مولویه و اهل فتوت و صوفیان، در آن دیار بیشترین خدمت را به زبان فارسی کردند.


برچسب‌ها: زبان فارسی و کشتارگاه آناتولی
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علیرضا در 10:37 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۰۶

چرا سفارت افغانستان در تهران به مشکلات دانشجویان افغانی رسیدگی نمی کند؟

پیام آفتاب: صبح روز سه شنبه تعدادی از دانشجویان افغان مقیم ایران در سفارت افغانستان در تهران تحصن کردند. سفارت افغانستان فرزندان مهاجرین را تبعه‌ی این کشور نمی داند.
برچسب‌ها: دانشجو, تحصن
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علیرضا در 10:29 |  لینک ثابت   • 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر