۹۲/۰۲/۱۵

حامد کرزی مردم را دیوانه فرض کرده است!

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpapaer)، سه ماه پیش مذاکرات سه جانبه ای در لندن بین افغانستان، انگلیس و پاکستان برگزار گردید که در آن اجلاس خط دیورند به حیث مرز رسمی میان دو کشور افغانستان و پاکستان پذیرفته شد و حامد کرزی پای آن سند امضاء کرد.

در واقع 17/11/1391 گزارشی در صفحه (خبریال) به نشر رسید که در آن آمده بود در این نشست سه جانبه؛ رهبران کشورهای افغانستان، انگلستان و پاکستان توافق کرده اند که بخاطر سرعت بخشیدن به پروسه صلح با طالبان، خط دیورند به حیث مرز رسمی افغانستان و پاکستان شناخته شده و پس از این باشندگان هر دو طرف خط دیورند نمی توانند بدون پاسپورت یا گذرنامه عبور و مرور کنند.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان ابتدا با شنیدن این حرف که خط دیورند، مرز رسمی دو کشور قرار گیرد، شوکه شد، اما بی درنگ در پای آن امضاء کرد که با امضاء کرزی، خط دیورند به حیث مرز رسمی افغانستان و پاکستان، جنبه رسمی را به خود گرفت.

حین امضای این توافق نامه؛ از جانب افغانستان بر علاوه رییس جمهور کرزی، زلمی رسول وزیر خارجه، اشرف غنی احمد زی و رنگین دادفر اسپنتا مشاوران رییس جمهور کرزی، عمر داوود زی سفیر افغانستان در اسلام آباد و جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان نیز شرکت داشتند.

حال بعد از سه ماه رییس جمهور کرزی تغییر موضع داد و در یک نشست خبری درباره دلایل حمله پاکستان به خاک افغانستان گفت: جلوگیری از ایجاد یک دولت قوی در افغانستان و به رسمیت شناخته شدن «خط دیورند»، دو علت اصلی تحرکات پاکستان علیه افغانستان است که مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید.

وی با بیان این که مردم دو طرف خط دیورند، این خط را به رسمیت نشناخته‌اند، افزود: انگلیس نیز از زمانی که خط دیورند را ایجاد کرده، آن را نپذیرفته است و نباید هیچ دولتی در افغانستان نیز خط دیورند را به رسمیت بشناسد.

حال شما بپرسید که ما کدامیک را باور کنیم؟ یک روز برای دوستی با طالبان باید اراضی دیورند را به پاکستان رشوت دهیم تا بلکه پیشرفتی در روند صلح حاصل شود. سه ماه بعد باید از طالبان بخواهیم تا به جای درگیری با نیروهای داخلی، با دشمن افغانستان یعنی پاکستان بجنگند!

در همین نشست خبری روز شنبه، بعد از این اظهارات متناقض محترم کرزی خطاب به طالبان ابراز داشت: به جای آنکه اعضای این گروه سلاح خود را علیه کشور استفاده کنند و وطن را نابود کنند، آن را علیه دشمنان افغانستان به کار ببرند. آن‌ها باید در کنار مردان جوان افغانستان بجنگند و از خاک کشور دفاع کنند.

بعد از این دعوت به حمله بر علیه پاکستان، بعد از چند دقیقه کرزی تغییر موضع داد و برای جلوگیری از وخیم شدن روابط ناپایدار میان اسلام آباد و کابل، گفت: پاکستانیها مردم و مهاجرین ما را احترام کردند و ما همیشه مشکورشان هستیم و این کوشش خود را برای دوستی با پاکستان ادامه می دهیم. بخاطر اینکه می خواهیم با پاکستان دوست باشیم و با حکومت این کشور ارتباط داشته باشیم و ملت این کشور را احترام و عزت داریم.

اینگونه سخن گفتن محترم کرزی نشان می دهد که وی بعد از 12 سال ریاست جمهوری هنوز درگیر عواطف و احساسات و البته شاید هم فشارهای بیرونی است. سه ماه پیش به پاکستان وعده داد با بخشیدن اراضی دیورند، نقش اصلی در روند صلح با طالبان را اسلام آباد بر عهده گیرد. اما اکنون بخاطر درگیری های مرزی طالبان را بر علیه پاکستان می شوراند و چند لحظه بعد پاکستانیها را دوست و برادر خطاب می کند.گویا اینکه مردم ما دیوانه اند و این مطالب را نمی فهمند.

به هر حال باید گفت: بیچاره کرزی هم مقصر نیست بلکه این دستوراتی است که هر روز و هر لحظه آمریکا و انگلیس به عنوان باداران افغانستان به وی دیکته می کنند . دستوراتی که یک روز برای تنبیه پاکستان است و یک روز برای تشویقش. در این میان ملت ما شده اند توپ فوتبال که هر لحظه به سمت یک کشور پاس کاری می شوند.

نوشته شده توسط علیرضا در 20:59 |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۲/۱۵

حامد کرزی مردم را دیوانه فرض کرده است!

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpapaer)، سه ماه پیش مذاکرات سه جانبه ای در لندن بین افغانستان، انگلیس و پاکستان برگزار گردید که در آن اجلاس خط دیورند به حیث مرز رسمی میان دو کشور افغانستان و پاکستان پذیرفته شد و حامد کرزی پای آن سند امضاء کرد.

در واقع 17/11/1391 گزارشی در صفحه (خبریال) به نشر رسید که در آن آمده بود در این نشست سه جانبه؛ رهبران کشورهای افغانستان، انگلستان و پاکستان توافق کرده اند که بخاطر سرعت بخشیدن به پروسه صلح با طالبان، خط دیورند به حیث مرز رسمی افغانستان و پاکستان شناخته شده و پس از این باشندگان هر دو طرف خط دیورند نمی توانند بدون پاسپورت یا گذرنامه عبور و مرور کنند.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان ابتدا با شنیدن این حرف که خط دیورند، مرز رسمی دو کشور قرار گیرد، شوکه شد، اما بی درنگ در پای آن امضاء کرد که با امضاء کرزی، خط دیورند به حیث مرز رسمی افغانستان و پاکستان، جنبه رسمی را به خود گرفت.

حین امضای این توافق نامه؛ از جانب افغانستان بر علاوه رییس جمهور کرزی، زلمی رسول وزیر خارجه، اشرف غنی احمد زی و رنگین دادفر اسپنتا مشاوران رییس جمهور کرزی، عمر داوود زی سفیر افغانستان در اسلام آباد و جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان نیز شرکت داشتند.

حال بعد از سه ماه رییس جمهور کرزی تغییر موضع داد و در یک نشست خبری درباره دلایل حمله پاکستان به خاک افغانستان گفت: جلوگیری از ایجاد یک دولت قوی در افغانستان و به رسمیت شناخته شدن «خط دیورند»، دو علت اصلی تحرکات پاکستان علیه افغانستان است که مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید.

وی با بیان این که مردم دو طرف خط دیورند، این خط را به رسمیت نشناخته‌اند، افزود: انگلیس نیز از زمانی که خط دیورند را ایجاد کرده، آن را نپذیرفته است و نباید هیچ دولتی در افغانستان نیز خط دیورند را به رسمیت بشناسد.

حال شما بپرسید که ما کدامیک را باور کنیم؟ یک روز برای دوستی با طالبان باید اراضی دیورند را به پاکستان رشوت دهیم تا بلکه پیشرفتی در روند صلح حاصل شود. سه ماه بعد باید از طالبان بخواهیم تا به جای درگیری با نیروهای داخلی، با دشمن افغانستان یعنی پاکستان بجنگند!

در همین نشست خبری روز شنبه، بعد از این اظهارات متناقض محترم کرزی خطاب به طالبان ابراز داشت: به جای آنکه اعضای این گروه سلاح خود را علیه کشور استفاده کنند و وطن را نابود کنند، آن را علیه دشمنان افغانستان به کار ببرند. آن‌ها باید در کنار مردان جوان افغانستان بجنگند و از خاک کشور دفاع کنند.

بعد از این دعوت به حمله بر علیه پاکستان، بعد از چند دقیقه کرزی تغییر موضع داد و برای جلوگیری از وخیم شدن روابط ناپایدار میان اسلام آباد و کابل، گفت: پاکستانیها مردم و مهاجرین ما را احترام کردند و ما همیشه مشکورشان هستیم و این کوشش خود را برای دوستی با پاکستان ادامه می دهیم. بخاطر اینکه می خواهیم با پاکستان دوست باشیم و با حکومت این کشور ارتباط داشته باشیم و ملت این کشور را احترام و عزت داریم.

اینگونه سخن گفتن محترم کرزی نشان می دهد که وی بعد از 12 سال ریاست جمهوری هنوز درگیر عواطف و احساسات و البته شاید هم فشارهای بیرونی است. سه ماه پیش به پاکستان وعده داد با بخشیدن اراضی دیورند، نقش اصلی در روند صلح با طالبان را اسلام آباد بر عهده گیرد. اما اکنون بخاطر درگیری های مرزی طالبان را بر علیه پاکستان می شوراند و چند لحظه بعد پاکستانیها را دوست و برادر خطاب می کند.گویا اینکه مردم ما دیوانه اند و این مطالب را نمی فهمند.

به هر حال باید گفت: بیچاره کرزی هم مقصر نیست بلکه این دستوراتی است که هر روز و هر لحظه آمریکا و انگلیس به عنوان باداران افغانستان به وی دیکته می کنند . دستوراتی که یک روز برای تنبیه پاکستان است و یک روز برای تشویقش. در این میان ملت ما شده اند توپ فوتبال که هر لحظه به سمت یک کشور پاس کاری می شوند.

نوشته شده توسط علیرضا در 20:59 |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۱/۰۵

علمای محترم، چرا سکوت؟

افغانستان یک کشور اسلامی است و علمای دین که وارثان انبیاء علیهم السلام در روی زمین می باشند از گذشته ها در جوامع اسلامی جایگاه خاص داشته اند و امروز هم شورای علما متشکل از تمامی علمای افغانستان به منظور حراست از ارزش ها و هنجار های دینی در کشور موجود است و اینکه چرا این شورا در برابر ناملایمات کنونی سکوت نموده اند سوال بر انگیز است.

در جوامع اسلامی علمای کرام تاثیرات خاص خودشان را دارند و از جایگاه ویژه و احترام خاص در میان توده ها برخوردار اند بناءً نباید تحت تأثیر پول و یا فشار های بعضی از افراد و موسسات قرار گیرند و در مقابل برنامه های منافی با ارزش های دینی و اسلامی سکوت اختیار نمایند چنانچه برنامه ها و سریال های مبتذل ترکی، هندی و ...که امروز بگونه ی متواتر و پی هم از طریق تعداد از رسانه های تصویری خانواده های افغانستان را نشانه گرفته اند و در سدد ترویج فحشا در کشور اسلامی ما هستند، هیچ واکنش از خود نشان نمی دهند و با کمال بی مسوولیتی از آن عبور می کنند در حالیکه مکلفیت اسلامی و وجیبه دینی دارند تا با این کتگوری از رسانه برخورد نموده و لب به اعتراض بگشایند و این وجیبه وجدانی، ایمانی و وظیفوی خود را در برابر ملت و دین خود اداء نمایند.

امروز افغانستان ضرورت اشد به ارشادات و رهنمود های عالمانه ی علمای دین دارد خانواده ها و جوانان کشور اعم از دختران و پسران باید راهنمایی شوند از آموزه های دینی آگاهی یابند و در برابر والدین و اجتماع، خانواده و فرزندان مسوولیت های خود را درک نمایند کسانی که فریب خورده اند و از هنجار ها و اصول اخلاقی و انسانی عدول نموده و دچار سردرگمی گردیده اند، با بیانات احادیث شریف، آیات قرآن مجید بیدار گردیده، آگاه گردند و به دشمنان مرموز و پنهان مردم افغانستان نباید اجازه داده شود تا در قالب برنامه های مبتذل فرهنگ و عنعنات، اصالت و نجابت شهروندان این کشور را به مخاطره انداخته و با ظاهر نمودن دختر های با لباس های غیر متعارف و نیمه برهنه در پرده های تلویزیون ها و نشر سریال های که بیشتر گمراه کننده و مشوق فحشا اند که حتی از نوشتن آن قلم اباء دارد.

در جامعه اسلامی که اکثریت قاطع آن مسلمان و معتقد به رهنمود ها و ارزش های اسلامی و دینی اند خانواده ها را در معرض خطر قرار داده اند، بناءً علمای کشور باید این موضوع را جداً در نظر بگیرند و باید از خانواده ها محافظت کنند.

در وضعیت فعلی و در آغاز سال نو این قلم وظیفه خود دانست تا علمای محترم را متوجه مسوولیت های وظیفوی اش گردانیده و از خطر عظیم که متوجه ملت شریف افغانستان است، مطلع نماید چون شاید علمای کشور و خانواده های آن برنامه های تلویزیونی را که در حال حاضر در کشور ما بنشر می رسند تماشا نکنند و از خطرات آن آگاهی نداشته باشند اما این علما تنها مسوولیت خود و خانواده خود را ندارند بل مکلف اند از تمام مردم در برابر هجوم سیل آسای فرهنگ بیگانه، محافظت کنند و نگذارند که این رسانه ها فحشا را وارد خانواده های ما کنند و فرزندان این کشور را شکار کنند.

بناً ایجاب می نماید تا تمامی علمای این سرزمین سکوت خویش را بشکنند و در برابر تمامی ناهنجاری ها، خطرات، ارزش زدایی ها و نا ملایمات کنونی که از طریق رسانه ها به شکل مفرط اش جریان دارند، واکنش درخور توجه نشان داده و به مسوولیت هایش در برابر مردم رسیدگی نمایند.


نویسنده: وحید تلاش

نوشته شده توسط علیرضا در 19:2 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۸/۰۷

حمایت طالبان پاکستان از طالبان سرپل!

فرماندهان طالبان در ولسوالی سرپل از سوی طالبان پاکستان حمایت می شوند.

والی سرپل بیان می کند، طالبان در این ولایت شکست خوردند و فعالیت شان تضعیف شده است ولی نیروهای طالبان در ولسوالی سرپل به حمایت از طالبان پاکستان فعالیت دارند.

به گزارش یک، فرمانده پولیس سرپل از فعالیت طالبان در بلخ آب و کوهستان های این ولایت خبر می دهد و می گوید: تلفات سنگینی به طالبان در ماه های اخیر وارد شده است و وضعیت امنیتی بهبود یافته است.

وی همچنین بیان کرد، شاهراه جوزجان سرپل از امنیت خوبی برخوردار است اما در برخی بخش های این ولایت طالبان هنوز حضور دارند و توسط پاکستان حمایت می شوند.

وی گفت: دست کم 5 گروه از طالبان در این ولایت فعالیت دارند اما توان مقابله با نیروهای امنیتی را ندارند.

سرپل در شمال کشور از ولایت هایی است که بازسازی کمی در آن صورت گرفته است و مردم آن از بیکاری رنج می برند.


برچسب‌ها: حمایت طالبان پاکستان از طالبان سرپل
نوشته شده توسط علیرضا در 15:25 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۳۰

ملاعمر استراتژي خود را در افغانستان تغيير داده است

ملاعمر استراتژي خود را در افغانستان تغيير داده است


به طور قطع آمریکا به شدت به دنبال مذاکره با طالبان است اما طالبان ثابت کرده‌است که بدون حضور پاکستان حاضر نیست با آمریکا مذاکره کند، بنابراین آمریکا برای کنار آمدن با طالبان به کمک پاکستان نیاز داردبرچسب‌ها: شبلاشدهسفشد, ملا عمر, فشمهذشد, taliban, طالبان
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علیرضا در 14:52 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۳۰

توزیع زمین برای تاجران افغان در بندر چابهار ایران آغاز شده است

انورالحق احدي وزير تجارت و صنايع افغانستان

توزیع زمین برای تاجران افغان در بندر چابهار ایران آغاز شده است

وزارت تجارت و صنایع افغانستان برنامه توزیع زمین در بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران را برای تجار افغان آغاز کرده استبرچسب‌ها: شبلاشدهسفشد, j[hvj, ]hfihv
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علیرضا در 14:45 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۱۲

طول عمر رجعت کنندگان

یکی از بحث هایی که مورد توجّه قرارگرفته است، موضوع طول عمر رجعت کنندگان است که آیا رجعت کنندگان، همه یک اندازه عمر معین دارند، یا نه؟ 

بیشتر روایات، نقش رجعت کنندگان را در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام نصرت و یاری دین و مبارزه و جهاد کنار آن حضرت مطرح می کنند. درباره طول عمر مطالب روشنی وجود ندارد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علیرضا در 13:7 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۰۶

زبان فارسی و کشتارگاه آناتولی/ عباس سلیم آنگیل

زبان فارسی برای سالیان دور و دراز، زبان ادبی و دیوانی عثمانیان بود و از راه کشورگشایی‌های آنان به بالکان نیز رسید. فرقه‌ی مولویه و اهل فتوت و صوفیان، در آن دیار بیشترین خدمت را به زبان فارسی کردند.


برچسب‌ها: زبان فارسی و کشتارگاه آناتولی
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علیرضا در 10:37 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۰۶

چرا سفارت افغانستان در تهران به مشکلات دانشجویان افغانی رسیدگی نمی کند؟

پیام آفتاب: صبح روز سه شنبه تعدادی از دانشجویان افغان مقیم ایران در سفارت افغانستان در تهران تحصن کردند. سفارت افغانستان فرزندان مهاجرین را تبعه‌ی این کشور نمی داند.
برچسب‌ها: دانشجو, تحصن
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علیرضا در 10:29 |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۰۶

هشدار به اتباع افغانستاني مقيم ايران

همه چیز بعد از سفر آنتونيو گوترس رئيس كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان به ایران شروع شد.
این مقام سازمان ملل به تاریخ 25/6/91 با دعوت وزیر داخله ایران وارد تهران شد، وی در مدت اقامت دو روزه خود در ایران با رییس جمهوری ایران، دکتر احمدی نژاد، مصطفی نجار وزیر داخله ایران و ساير مقامات عالي جمهوري اسلامي ايران، دیدار و ملاقات کرد.

رئيس كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان، در یکی از همین دیدارها بود که اعلان کرد، سازمان ملل طرحی را روی دست دارد که بر اساس آن شماری از مهاجران افغانستانی مقیم ایران به کشورهای ثالث (استرالیا، فنلاند و سویدن) منتقل می شوند. اگر چه این مقام سازمان ملل تاکید کرده بود که این سخن در حال حاضر فقط یک طرح است و برای نهایی شدن آن زمانی زیاد درکار است. (ممکن این زمان سالها طول بکشد) اما متاسفانه بعضی از افراد سودجوی افغانستانی و ایرانی این سخن مقام سازمان ملل را دست آویز قرار داده و از یک هفته به این سو با عنوان فرم ثبت نام کشور استرالیا بر چشم کم بین مهاجران درمانده افغانستانی خاک میزنند.

موضوع ثبت نام مهاجران افغانستانی مقیم ایران، برای مهاجرت به کشور استرالیا در کافی نت ها از اساس دروغ است. پیش از این خبر این کلاه برداری آشکار از تهران و شهر های دیگر را شنیده بودم و به دنبال مکانی بودم که با چشم خود ببینم و قضیه را بررسی کرده مطلبی بنویسم. بر همین اساس دیروز دوستی به من زنگ زد و گفت در میدان انقلاب تهران دفتری برای مهاجران افغانستانی فرم ثبت نام مهاجرت به استرالیا صادر می کند. سریع رفتم به میدان انقلاب ساختمان 310 طبقه 2 ، با تاسف تعداد زیادی از مهاجران را دیدم که سعی بر دریافت فرم دارند. از آنها پرسیدم که برای هر فرم چند می گیرد، گفتند: مبلغ 8000 تومان، در مقابل خانمی که پشت کامپیوتری نشسته بود و فرم ها را از سایت مورد نظرش پرینت می گرفت به آنها می داد. البته با یک رسید 8000 تومانی کاغذ معمولی بدون مهر و امضا.

دیشب از دوستی شنیدم که ازدحام مهاجران افغانستانی در مقابل سفارت استرالیا به حدی بوده که موتر ها به سختی از خیابان نزدیک به سفارت عبور می کردند. و همین فرم کذایی ثبت نام را بعضی از سودجویان در برابر دفتر سازمان ملل در تهران تا بیست هزار تومان هم به فروش رسانده اند. فرمی که سه برگ است و پول کوپی آن 300 تومان می شود.

روز چهارم ماه میزان هم متاسفانه زمانی که به محل کارم می رفتم، در ضلع شمالی میدان انقلاب تهران در اولین کوچه سمت چپ خیابان کارگر شمالی، کافی نتی مشغول این کار بود و جمعیت بی خبر و نا آگاه مهاجران در صف دریافت فرم ثبت نام مهاجرت به استرالیا، اگرچه به آنها موضع را شرح دادم و گفتم به دیگران هم بگویند که این کار دروغ است. ولی آن ها از سر درماندگی به سخنان من تردید داشتند.

ساعت 9 در محل کارم بودم که دوستی از پاکدشت ورامین به من تلفن زد و گفت جمعیتی زیادی از مهاجرین برای ثبت نام استرالیا از این حاشیه شهر عازم تهران هستند، قضیه ثبت نام استرالیا چیست؟ به دوستم گفتم که قضیه کلاه برداری است، ولی بر شدت تاثر من از این همه بی خبری، نا آگاهی و سادگی هموطنان آواره ام افزوده شد.

سفارت افغانستان می بایست که وارد ماجرا و آگاهی بخشی مردم شود، که نشده است. مسئولین سفارت در تهران خود را به بی خیالی و ناشنوایی عجیبی زده اند و خواب خوش مصئونیت دیپلوماتیکی شان را می بینند. لطفا شما دوستان فرهنگی به مردم اطلاع رسانی کنید که فریب این کلاه برداری آشکار را نخورند. این فرم ها را هر کسی که به انترنت آشنایی داشته باشد می تواند دریافت کند. جدای از آن این فرم برای مهاجران امثال ما نیست. شما فرض کنید مسئول سودجوی یک کافی نت در یک هفته تعداد هزار فرم با مبلغ 8 هزار تومان صادر کند، در نتیجه رقم بالای هشت میلیون تومان می شود. مبالغ بالا و پایینش بماند.

این درست است که مهاجران افغانستانی از این جا رانده و از آنجا مانده، اند. این درست است که سختی های زیادی را تحمل می کنند. این درست است که بسیاری از آنها از سر ناچاری و درماندگی به هر شاخه ای چنگ می اندازند. این درست است که آنها غافل و بیخبراند. اما این سبب نمی شود که ما شاهد ظلم آشکاری باشیم و لب فرو بندیم. وظیفه همه قلم به دستان است که در باره این موضوع روشن گری کنند. هرکسی به هر طریقی که می توانند.

آصف غزنوي

منبع:افغان پیپر


برچسب‌ها: افغانستان, مهاجرین, ایران, کلاه برداری
نوشته شده توسط علیرضا در 10:23 |  لینک ثابت   • 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر